Rakennustuotteiden lainmukainen hyväksyminen Suomessa

varmennettu-c3-iso

Suomessa rakennustuotteissa voi käyttää vain kahta eri hyväksyntämenettelyä: Kansallinen tuotehyväksyntä tai CE-merkintä / ETA. Valmistajan oma ilmoitus tai toisen EU-maan kansallinen hyväksyntää ei ole laillinen hyväksyntä rakennustuotteelle Suomessa.

KANSALLINEN HYVÄKSYNTÄ – VARMENNETTU KÄYTTÖSELOSTE C3

Hiiliteräksisen sähkösinkityn ja maalatun kateruuvin soveltuvuus ilmastorasitusluokkaan C3 voidaan osoittaa Suomessa varmennetulla käyttöselosteella ja jatkossa varmennustodistuksella. Varmennettu käyttöseloste, joka antaa kateruuville käyttöoikeuden C3- ilmastorasitusluokkaan, on vain KINGI® kateruuvilla. Katso varmennettu käyttöseloste TRY-118-2012.

Varmennettuja käyttöselosteita on myöntänyt Ympäristöministeriön mandaatilla Teräsrakenneyhdistys. Tällä hetkellä uusia varmennettuja käyttöselosteita ei myönnä kukaan, koska 1.7.2013 voimaan tulleen rakennustuotelain myötä kateruuvien soveltuvuus eri ilmastorasitusluokkiin osoitetaan jatkossa varmennustodistuksella. Muutokseen liittyvät valmistelut ovat vielä kesken.

HAMK Ohutlevykeskuksen lausunnon perusteella KINGI® kateruuvi sovelutuu käytettäväksi myös ilmastorasitusluokassa C4.

CE-MERKINTÄ HYVÄKSYNTÄNÄ

Kateruuvien CE-merkki perustuu ETA:aan ja sen mukaan kateruuvi on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. ETA:ssa esitetty korroosiokestävyyden arviointi perustuu suunnittelustandardiin SFS-EN 1993-1-3. Sen liitteenä oleva taulukko B luokittelee hiiliteräksiset sähkösinkityt kateruuvit ilmastorasitusluokkaan C1, eli kuivaan sisäkäyttöön.

Markkinoilta löytyy maalattuja hiiliteräksisiä kateruuveja, joiden väitetään täyttävän ilmastorasitusluokan C3, tai jopa korkeampien rasitusluokkien vaatimukset. Nämä väitteet eivät perustu minkään viranomaisen antamaan hyväksyntään ja niihin kannattaa suhtautua kriittisesti. Tarkista seuraavat asiat:

  • Onko hyväksynnän antanut sellainen taho, jolla on siihen mandaatti, jonka on myöntänyt European Organisation for Technical Approvals (EOTA) tai Suomen ympäristöministeriö?
  • Onko hyväksynnän myöntämisessä käytetty virallista viranomaishyväksyttyä menettelyä? Valmistajan omat vakuuttelut eivät päde Suomessa, jolloin vastuu tuotteen kelvollisuudesta jää ostajalle.

Ainoa C3-hyväksytty kateruuvi

Tutustu KINGI® kateruuviin